Polityka prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy, oraz współpracujący z firmą, zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Passiv Bartosz Kilijański, ul. Mickiewicza 1 74-400 Dębno, NIP: 5971685871, REGON: 368166451
 3. Na naszej Stronie zbieramy następujące dane osobowe:
  ● Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zapytania poprosimy Cię o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, w celu umożliwienia nam odpowiedzi i kontaktu z Tobą.
  ● Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zapytania oraz kontaktujemy się z Tobą.
  ● Numer telefonu – podczas wypełniania formularza poprosimy Cię o podanie swojego numeru telefonu, w celu umożliwienia nam kontaktu z Tobą.
  ● Miasto – podanie nazwy miasta pozwoli nam sprawdzić, czy oferujemy nasze usługi w podanej lokalizacji
  ● Cookies – nasza Strona www wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jej funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na naszej Stronie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Strony, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Podanie powyższych danych jest konieczne, gdy składasz zapytanie o usługi naszej firmy. Dzięki tym danym możemy zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, miasto,) i wysłać indywidualną odpowiedź.
 5. Każdy Użytkownik naszej Strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszej Strony.
 6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych.
 7. Na Stronie internetowej https://fenster-passiv.de/ mogą znajdować się łącza do stron internetowych i/lub aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez Administratora danych. Użytkownik powinien mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy powinien każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje, do których one prowadzą.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce, a każdego Użytkownika Serwisu obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Serwisu internetowego poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora.
 9. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek na Stronie lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: fensterpassiv@gmail.com

Polityka wykorzystywania Plików Cookies

I. DEFINICJE

 1. Administrator – Passiv Bartosz Kilijański, ul. Mickiewicza 1, 74-400 Dębno, NIP: 5971685871, REGON: 368166451, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za których pośrednictwem Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za którego pośrednictwem Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
  b) Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.